Co robi psychiatra i komu?

Psychiatra jest specjalistom zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem osób z problemami psychicznymi. Zajmuj się nie tylko aspektami biologicznymi, ale również psychologicznymi i społecznymi wpływającymi na choroby tego rodzaju. Na jaką pomoc możemy liczyć decydując się na pomoc psychiatry?

Jakiego wsparcia udziela psychiatra?

Osoby z problemami psychicznymi zazwyczaj odczuwają lęk, depresję, niepokój. Doznają szerokiego wachlarzu problemów emocjonalnych utrudniających ich życie. Psychiatra próbuje pomoc chorym zrozumieć ich dolegliwości i wspólnie opracować metody radzenia sobie z nimi. Regularne wizyty u psychiatry poprawiają komfort życia pacjentów pomagając im w codziennych czynnościach.

Wszystko zaczyna się od diagnozy

Psychiatrzy rozpoczynają leczenie przeprowadzenia wywiadu z pacjentem chorobę i jej przyczynę. Przeprowadzenie diagnozy jest podstawowym krokiem, który nie tylko określa skalę problemu, ale i metody jakie należy obrać w procesie leczenia. Tylko dobrze przeprowadzona diagnoza może pomóc pacjentom w osiągnięciu komfortu psychicznego. W tym celu psychiatra stosuje rozmowę z pacjentem, jego bliskimi czy wspomaga się ankietami. Szczegóły na psychiatra-pruszkow.pl

Jak wygląda leczenie u psychiatry?

Psychiatrzy stosują zróżnicowane terapie pomagające chorym w zrozumieniu ich stanu i wypracowaniu zdrowych nawyków np. terapia poznawczo-behawioralna. Terapia z pacjentem mogą przebiegać indywidualne, z bliskimi oraz grupowo z innymi chorymi – rodzaj terapii zależy od problemu pacjenta. Czasami psychiatra może zlecić leki psychotropowe łagodzące objawy i poprawiające funkcjonowanie chorego.

Psychiatrzy pomagają osobom z problemami psychicznymi w poprawieniu komfortu ich życia diagnozując problem, opracowując metodę leczenia i pomagając w wypracowaniu lepszych nawyków życiowych. Nie powinniśmy zwlekać z wizytą u psychiatry jeżeli zauważycie u siebie lub u kogoś niepokojące symptomy np. brak apetytu, wahania nastrojów, unikanie życia społecznego, częste bóle głowy, stany depresyjne lub zamknięcie się przed innymi.