O co chodzi w sprawach spadkowych?

Sprawy spadkowe nie należą do prostych kwestii, które ogarniemy samemu. Czeka nas masa papierkowej roboty i latanie po urzędach, żeby zamknąć sprawę spadku.

Podstawowe elementy sprawy spadkowej

Testament określa, co przechodzi z jednej osoby na druga po śmierci osoby sporządzającej testament. Testament jest podstawowym dokumentem, który nie musi zostać spisany. Wystarczy jego ustna forma, która jest bardziej kłopotliwa przez urzędników do udowodnienia.

Spadek otrzymuje spadkobierca określony w testamencie czyli osoba prawnie i formalnie wskazana do jego otrzymania po śmierci właściciela. Ilość spadku i kolejność przyznawania zależna jest od relacji. W sprawie sporów musimy przejść przez sprawy spadkowe rozstrzygane przez sąd jeśli chodzi o podział majtku, komu go przekazać. Z reguły procesy są złożone i czasochłonne, pomoc prawnika może być istotna.

Jaki jest przebieg sprawy spadkowej?

Sprawa spadkowa zaczyna się zgłoszeniem spadku do sądu. Zgłoszenie musi zawierać dane spadkodawcy, spadkobierców, posiadany majątek itd. Sąd zwołuje przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zmarłej osoby po otrzymaniu zgłoszenia. Inwentaryzacja majątku polega na spisaniu i wycenie majątku m.in. nieruchomość czy pojazdy.

Po ukończonej inwentaryzacji sąd rozdziela majątek pomiędzy spadkobiercami. Procedura Zienia się sprawę spadkową, jeżeli pojawiają się roszczenia lub inne pretensje wśród spadkobierców ujętych w testamencie.

Na co uważać w sprawie spadkowej?

Testament musi zostać prawidłowo sporządzony, żeby spadkobiercy otrzymali należności. Dokument najlepiej sporządzić z prawnikiem, który zna się na rzeczy. W przypadku braku testamentu to sąd ustalan, co komu się należy na podstawie ustawowego prawa dziedziczenia. Wskazani spadkobiercy często korzystając z pełnomocnika, który wyręcza ich w dopełnieniu formalności.

Sprawy spadkowe są złożonym procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania. Zalecamy pomoc prawnika, żeby uniknąć kłopotliwych kwestii i dużej ilości czasu jakie należy wnieść.